เกี่ยวกับเรา

         บริษัท เอส.เอส.พี.สปอร์ต พลัส จำกัด ขอต้อนรับนักกีฬายิงปืนและผู้ทีสนใจในกีฬายิงปืนทุกท่าน ที่เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ 
เราเป็นบริษัทที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬายิงปืนมาตรฐานสากลทุกชนิดอย่างครบวงจร เช่น

  • เป้ากระดาษที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันปืนสั้นและปืนยาวอัดลมระยะ 10 เมตร เป้าระยะ 25 และ 50 เมตร โดยผ่านการรับรองจากสมาพันธ์ ISSF และ DSB

  • เป้า Electronic ที่ระยะ 10 ,25 และ 50 เมตร 

  • รอกมือ รอกไฟฟ้า ที่ระยะ 10 ,25 และ 50 เมตร 

  • เป้าพลิกที่ระยะ 25 เมตร 

  • ชุดที่ใช้ในกีฬายิงปืนยาว

  • รองเท้าสำหรับยิงปืนสั้นและปืนยาว

  • หมวกสำหรับใส่ยิงปิน

  • แว่นตาสำหรับใส่ยิงปืนสั้นและปืนยาว

  • ถุงมือสำหรับใส่ยิงปืนยาว และอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดและตกแต่งปืนต่างๆ อีกด้วย

ทางบริษัทฯ จะทยอยลงรูปและรายละเอียดของสินค้าต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาได้ชมและเลือกซื้อต่อไป