เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m.

เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m. (ขนาด 20x20 cm)

รายละเอียด

เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m. (ขนาด 25x25 cm)

รายละเอียด