เป้า PP1 และ NPA

เป้า Complete target Police pistol 1 (PP1)

รายละเอียด

เป้า PP1 Center

รายละเอียด

เป้า Service pistol (NPA)

รายละเอียด

เป้า Center service pistol (NPA)

รายละเอียด