เป้าปืนสั้น (Pistol) 25/50 m.

เป้าปืนสั้น (Pistol) 25/50 m.

รายละเอียด

เป้า Centers 25/50 m.

รายละเอียด