เป้าปืนยาวอัดลม

เฟรมเป้า Strip (Strip holder)

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU1202

เฟรมเป้า Strip ปืนยาวอัดลม ระยะ 10 m. 

คุณสมบัติ

 -ระยะ 10 m.
 -ขนาดเฟรม 17x17 cm.
 -ขนาดบรรจุ 1 แผ่น