เป้าปืนยาวอัดลม

เป้าปืนยาวอัดลม (Air rifle) ระยะ 10 m.

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU1300

คุณสมบัติ

 -ระยะ 10 m.
 -ขนาดเป้า 10x10 cm.
 -ขนาดบรรจุ 1,000 แผ่น