อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Earmuff, Earplug)

Howard Leight "Impact Sport"

รายละเอียด

 • รหัสสินค้า HO1002
 • Electronic Protective Earmuff
 • Noise reduction rating NRR 22
 • Sound amplified safely to 82 dB
 • Automatic noise blocking protection shuts off at 82 dB
 • One volume control
 • External audio input
 • Battery 2 AAA

 

คุณสมบัติ

 • ใช้สำหรับป้องกันเสียง 
 • มีแอมป์ขยายเสียง
 • ตัดเสียงอัตโนมัติเมือ่เสียงดังเกิน 82 dB