เป้าปืนสั้นอัดลม

เป้า Strip air pistol ปืนสั้นอัดลมแบบ 5 วงดำ

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU3015

เป้า Strip ปืนสั้นอัดลมแบบ 5 วงดำ

คุณสมบัติ

 -ใช้ฝึกซ้อม

 -ระยะ 10 m.
 -ขนาดเป้า 36x7 cm.
 -ขนาดบรรจุ 1000 แผ่น