เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m.

เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m. (ขนาด 20x20 cm)

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU2012

เป้าปืนยาวมาตรฐาน
 

คุณสมบัติ

 -ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขัน

 -ระยะ 50 m.
 -ขนาดเป้า 20x20 cm.
 -ขนาดบรรจุ 500 แผ่น