เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m.

เป้าปืนยาวมาตรฐาน 50 m. (ขนาด 25x25 cm)

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU2025 

เป้าปืนยาวมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 -ใช้ฝีกซ้อมและแข่งขัน

 -ระยะ 50 m.
 -ขนาดเป้า 25x25 cm.
 -ขนาดบรรจุ 250 แผ่น