เป้า PP1 และ NPA

เป้า Complete target Police pistol 1 (PP1)

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU5453S

 เป้า Complete target Police pistol 1 (PP1) -ระยะ 10/15/25 m.

คุณสมบัติ

 -ขนาดเป้า 45x77 cm.
 -ขนาดบรรจุ 100 แผ่น