เป้า PP1 และ NPA

เป้า Service pistol (NPA)

รายละเอียดเป้ายิงปืน

รหัสสินค้า : KU5454S

เป้า Complete target Service pistol  (NPA)

คุณสมบัติ

 -ระยะ 10/15/20/25 m.
 -ขนาดเป้า 45x77.5 cm.
 -ขนาดบรรจุ 100 แผ่น