เป้าธนู WA Target face 40 cm.

เป้าธนู WA Target face 40 cm. Nylon fibres

รายละเอียดเป้าธนู

รหัสสินค้า KUWA8040V

เป้าธนู WA Target face 40 cm.

คุณสมบัติ

-Special paper Strengthened by Nylon fibres

-distance N/A

-Target face 40 cm.

Target size 42.5x42.5 cm