เป้าธนู WA Target face 40 cm.

เป้าธนู WA Target face 40 cm. offset paper

รายละเอียดเป้าธนู

รหัสสินค้า KUWA8040T

เป้าธนู WA Target face 40 cm.

คุณสมบัติ

-Offset paper for training

-distance N/A

-Target face 40 cm.

Target size 42.5x42.5 cm