เป้าธนู WA Target face 60 cm.

เป้าธนู WA Target face 60 cm. Nylon fibres

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8060V

-เป้าธนู WA Target face 60 cm. nylon fibers

คุณสมบัติ

-Special paper ,strengthened by nylon fibres 

-Distance N/A

-Target face 60 cm.

-Target size 63x63 cm.