เป้าธนู WA Target face 60 cm.

เป้าธนู WA Target face 60 cm. offset paper

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8060T

-เป้าธนู WA Target face 60 cm.offset paper

คุณสมบัติ

-Offset paper for training

-Distance ....m.

-Target face 60 cm.

-Target size 63x63 cm.