เป้าธนู WA Target face 80 cm.

เป้าธนู WA Target face 80 cm. nylon fibres

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8080V

-เป้าธนู WA Target face 80 cm.

คุณสมบัติ

-Spectial paper, strengthened by nylon fibres

-Distance ....m.

-Target face 80 cm.

-Target size 84x84 cm.