เป้าธนู WA Target face 80 cm.

เป้าธนู WA Target face 80 cm. offset paper

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8080T

เป้าธนู WA Target face 80 cm. offset paper

คุณสมบัติ

-Offset paper for training

-Distance...m.

-Target face 80 cm.

-Target size 84x84