เป้าธนู WA Target face 122 cm.

เป้าธนู WA Target face 122 cm. nylon fibres

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8122V

เป้าธนู WA Target face 122 cm. nylon fibres

คุณสมบัติ

-Special paper, strengthened by nylon fibres

-Distance.....m.

-Target face 122 cm.

-Target size 126x126 cm.