เป้าธนู WA Triple face 40 cm.

เป้าธนู WA Triple face 40 cm. nylon fibres

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA 8320V

-เป้าธนู WA Triple face 40 cm. (distance 18 m.)

คุณสมบัติ

- Multiple face set-up, ring 6-10

-Spacial paper, strengthened by nylon fibres

-Distance 18 m.

-Target face 40 cm.

-Target size 22x66 cm.