เป้าธนู WA Triple face 40 cm.

เป้าธนู WA Triple face 40 cm. offset paper

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8320T

-เป้าธนู WA Triple face 40 cm. offset paper

คุณสมบัติ

-Multiple face set-up, ring 6-10

-Offset paper for training

-Distance 18 m.

-Target face 40 cm.

-Targat size 22x66 cm.