เป้าธนู WA Centres 80 cm. ring 6-10

เป้าธนู WA Centres 80 cm. nylon fibres

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUWA8340V

-เป้าธนู WA Centres 80 cm.

คุณสมบัติ

-Ring 6-10

-Special paper, strengthened by nylon fibres

-Distance 30 m.

-Target face 80 cm.

-Target size 42x42 cm.