เป้าธนู Fun targets

เป้าธนู Fun target Bingo

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUFU8000V

-เป้าธนู Fun target Bingo

คุณสมบัติ

-Special paper, strengthened by nylon fibre

-Target size 42.5x42.5 cm.