เป้าธนู Fun targets

เป้าธนู Fun target Easter Bunny

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUFU8005V

-เป้าธนู Fun target Easter Bunny

คุณสมบัติ

-Special paper, strengthened by nylon fibres

-Target size 63x63 cm.