เป้าธนู Fun targets

เป้าธนู Fun target salad of targets

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUFU8014V

-เป้าธนู Fun target salad of targets

คุณสมบัติ

-Special paper, strengthened by nylon fibres

-Target side 63x63 cm.