เป้าธนู Fun targets

เป้าธนู Fun target Clown

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสิรค้า KUFU8015V

-เป้าธนู Fun target Clown

คุณสมบัติ

-Special paper, strengthened by nylon fibres

-Target size 63x63 cm.