เป้าธนู Fun targets

เป้าธนู Fun target Chessboard

รายละเอียดเป้าธนู

-รหัสสินค้า KUFU8020V

-เป้าธนู Fun target Chessboard

คุณสมบัติ

-Special paper, printed black, strengthened by nylon fibres

-Target size 63x63 cm.